Bệnh nhân tại bác sĩ tâm thần:Bác sĩ, tôi có một vấn đề. Mỗi đêm, khi đi ngủ, tôi có cảm giác như ai đó đang trốn dưới gầm giường. Sau đó...