Bệnh nhân tại bác sĩ tâm thần:
Bác sĩ, tôi có một vấn đề. Mỗi đêm, khi đi ngủ, tôi có cảm giác như ai đó đang trốn dưới gầm giường. Sau đó tôi đứng dậy để nhìn và tất nhiên không có ai ở đó. Tôi cố gắng ngủ lần nữa, nhưng tôi vẫn thấy không ổn. Tôi lại ngồi xuống và nhìn xuống gầm giường, vô ích. 

Tóm lại, mặc dù họ nói với tôi rằng đó là sự ngu ngốc, tôi luôn cảm thấy cần phải đảm bảo không có ai ở dưới giường. Bác sĩ, điều này phá hủy cuộc sống của tôi; ông có thể làm gì giúp tôi không? “
Bác sĩ tâm thần:
“Hừm, vâng, vâng … sự ám ảnh … Ông cần 4 năm trị liệu tâm lý, ba tuần một lần, và sẽ chữa khỏi cho ông nỗi ám ảnh này.”
Bệnh nhân: “Và nó sẽ tốn bao nhiêu tiền, bác sĩ?”
Bác sĩ tâm thần: “100 đô mỗi lần”
Bệnh nhân (thất vọng): “Hừm, tôi nghĩ tôi sẽ nghĩ …”

Sáu tháng sau, bác sĩ tâm thần vô tình gặp bệnh nhân trên đường phố:
“Thưa ông, tại sao ông không trở lại văn phòng của tôi?”

Bệnh nhân: Những 100 đô cho mỗi lần điều trị. Anh chàng mang pizza cho tôi đã giải quyết vấn đề của tôi chỉ với 5 đô?
Bác sĩ tâm lý (bối rối): “Anh chàng giao pizza?!? Thật vậy sao ??? Và anh ta đã tiến hành như thế nào? “
Bệnh nhân: “Ông khuyên tôi nên cắt chân giường ra!”